Dodávatelia a značky

Prehľad distribúcie DIC

Plastoplan SK poskytuje spolu s japonskými odborníkmi DIC polyfenylénsulfid (PPS) na priemyselné aplikácie. Vysoko výkonný semi-kryštalický polymér je tepelne stabilný a vykazuje vynikajúce mechanické vlastnosti, rozmerovú stálosť a chemickú odolnosť. Technický plast je alternatívou ku kovom a duroplastom a nachádza rôzne uplatnenie v automobilovom, elektrotechnickom a elektronickom priemysle.