Plastoplan

Medzinárodne

Plastoplan SK je súčasťou skupiny Hromatka Group, ktorá je významnou distribučnou skupinou na európskom trhu s plastom. Hromatka Group disponuje rozsiahlym portfóliom produktov so silným medzinárodným zameraním a odbornými znalosťami. Vysoko kvalifikovaní miestni odborníci pôsobia v desiatich krajinách a poskytujú zákazníkom konzultácie pri riešení ich problematiky. Podnikateľská skupina sleduje v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Francúzsku, Rumunsku a Bulharsku spoločnú víziu: Individuálnu podporu prostredníctvom miestneho tímu vo všetkých fázach projektu.

So SAX® Polymers sa Plastoplan SK stáva flexibilným dodávateľom, ktorý sa špecializuje na výrobu, spracovanie a farbenie technických plastov.