Váš vývojový partner

Servis

 • Materiál

  Výber správneho materiálu rozhoduje o úspechu alebo neúspechu. Kontaktujte nás na začiatku vývoja svojich produktov a postavte nás pred výzvu - predstavíme Vám vhodný plast.

 • Realizácia

  Je potrebné poznamenať, že nie každý termoplast je možné spracovať ľubovoľným spôsobom a pretvoriť ho v konečnom dôsledku na akýkoľvek výrobok. O to dôležitejšie je preto vopred si určiť s ktorým polymérom a tiež s akou technológiou je možné dosiahnuť požadovaný výrobok/projekt.

 • Recyklácia

  Problematika recyklácie je jednou z najrozsiahlejších vo svete plastov. Siaha od prepracovania produktu až po predchádzanie vzniku odpadov. Recyklácia tiež znamená myslieť na budúcnosť hodnoty materiálov. Stále to máme na pamäti s ohľadom na splnenie požiadaviek trhu a smerníc týkajúcich sa bilancie CO2.

 • Inžinierstvo

  Ak chcete včas zistiť pomocou ktorého materiálu môže byť váš projekt realizovaný, je užitočné zapojiť kompetentného partnera hneď na začiatku. Tento partner vás potom bude sprevádzať od návrhu až po hotový výrobok a poskytne Vám podporu, okrem iného, aj pri analýzach, realizovateľnosti a laboratórnych testoch. Cieľom je dosiahnutie situácie, ktorá je priaznivá pre obe strany, lebo len tak možno prostredníctvom efektívneho inžinierstva projekt uskutočniť.

 • Koncepcia dielov

  Váš produkt, resp. Váš nápad je založený na technických požiadavkách. Aby ho bolo možné realizovať vhodným spôsobom spracovania ako napríklad vstrekovaním, vytláčaním alebo 3D tlačou, budete potrebovať správne dimenzovanie koncepcie dielov, prípadne nástroja. Ďalším dôležitým ovplyvňujúcim faktorom je výber vhodného plastu pre Vašu aplikáciu. Vaše znalosti by preto už v rannom štádiu projektu mali byť podporované kompetentným partnerom, ktorý spoločne s Vami krok za krokom Váš nápad premení a zrealizuje.

 • Nástroj

  Nie vždy sú na realizáciu projektu potrebné tie najdrahšie nástroje. Hovorme o Vašom návrhu, aby sme stanovili požiadavky na nástroj, ktoré z neho plynú. Radi zabezpečíme spojenie medzi Vami a ďalšími partnermi projektu, ako nástrojármi alebo spracovateľmi.

 • Komplexné riešenie

  V jednom kroku spracovania je možné získať také konštrukčné diely, ktoré spĺňajú rôzne funkcie . To možno uskutočniť v kombinácii s ohľadom na diel aj na materiál. Môžu to byť napríklad časti dielov, ktoré možno spájať pomocou západky alebo diely s kovovým spevnením, ktoré majú na základe svojej konštrukcie špeciálny dizajn vytvorený tak, aby mohli spĺňať svoj účel. Často sa kladie dôraz aj na to, aby bol materiál tepelne aj elektricky odolný, prípadne modifikovaný za účelom získania zmeny vlastností - húževnatosti, pevnosti, klzkosti a podobne. Dôležité je preto si dopredu bod po bode vytýčiť, aké požiadavky budú na diel kladené.

 • Proces

  Výroba plastových dielov si nevyžaduje len vytláčací alebo vstrekovací stroj. Pred výrobou, ale aj po nej sú potrebné ďalšie náročné a komplexné operácie ako napríklad sušenie, dokončovanie, balenie, logistika a preprava. Je dôležité, aby jeden proces plynulo nadväzoval na ďalší, aby bez problémov fungovali jednotlivé operácie a aby boli vzájomne zladené.

 • Prototyp

  Pri zložitých a cenovo náročných projektoch je v praxi dôležité preukázať realizovateľnosť a realizačné detaily výrobou prototypov. Tu existujú rôzne postupy. Postupuje sa od modelovania cez 3D tlač až po vlastný prototypový nástroj. Radi Vám pomôžeme pri hľadaní vhodnej metódy a podporíme Vás pri realizácii Vašich prototypov.

 • Kompaundácia

  Základné vlastnosti termoplastov sú často nedostatočné pre špecifické aplikácie. Preto sa využíva proces kompaundácie s cieľom zušľachtenia plastov pomocou špeciálnych prísad, plnidiel alebo výstužných materiálov a farbív tak, aby presne spĺňali špecifické požiadavky zákazníka. Dôležité vlastnosti, ako pevnosť, správanie sa pri horení, elektrickú alebo tepelnú odolnosť je možné realizovať vďaka kompaundácii plastov.

 • Laboratórium

  Je nutné kontrolovať kvalitu plastových granulátov ako aj konštrukčných dielov. Vďaka vlastným laboratóriám môžeme materiály testovať priamo u nás. Fyzikálne a chemické analýzy umožňujú overovanie kvality plastov a ich zušľachtenie. Takto je možné zaistiť získanie vlastností výrobkov a rovnako tak analýzu vzhľadových a skrytých chýb výliskov.

 • Školenie, semináre

  Plastoplan SK Vám môže ponúknuť nové možnosti pohľadu na svet plastov. Spoločne prostredníctvom školenia, brainstormingu alebo tiež pomocou rôznych seminárov prispôsobených podľa požiadaviek zákazníka je možné získať nápady a na ich základe zrealizovať nový projekt.

Dobrý nápad prináša množstvo problémov, pri ktorých Vám poskytneme podporu: ide o realizovateľnosť, náklady a výrobu. Ktorý polymér spĺňa špeciálne požiadavky, ktoré normy sa musia dodržať, ktoré nákladové faktory sú zbytočné a aký spôsob spracovania je tým správnym?

Zapojte spoločnosť Plastoplan SK ako uznávaného odborníka na plasty včas do vývoja svojich produktov a profitujte z dlhoročných skúseností našich technikov. Poznáme svet polymérov tak ako nikto iný – buďme partnermi!