Dodávatelia a značky

Prehľad distribúcie Eurostar

Francúzka spoločnosť je vďaka jedinečnému know-how vo vývoji bezhalogénových plastov spomaľujúcich horenie dôležitým dodávateľom spoločnosti Plastoplan SK. Eurostar Engineering Plastics bol založený v roku 1972 ako Eurostar a od tej doby vyvíja a vyrába termoplasty s rôznymi plnivami a vystužujúcimi materiálmi, ktorých technické vlastnosti konkurujú kovom a drevu. Predovšetkým sú spracovávané komoditné polyméry ako je polyamid 6, polyamid 66 a polypropylén. Eurostar je hrdý na sortiment ,zelených produktov‘, kde v dôsledku použitia obnoviteľných výstužných a plniacich materiálov dochádza k zníženiu bilancie CO2. Vedľa základného sortimentu spoločnosť tiež pôsobí ako kompaunder pre aplikácie, kde sa vyžadujú vylepšené vlastnosti kinetického trenia, tepelná vodivosť, alebo rázová húževnatosť. Široké portfólio výrobkov spoločnosti Eurostar Engineering Plastics dopĺňajú zušľachtené high performance materiály a špeciálne typy s vysokou hustotou.