Plasty a riešenie

Prehľad dodávaného materiálu Blendy

Blendy sú fyzikálne zmesi dvoch alebo viacerých kompatibilných polymérov. Pozitívne vlastnosti jednotlivých materiálov sa navzájom kombinujú za účelom dosiahnutia najlepších výsledkov pre akékoľvek použitie. Táto metóda je takmer rovnako stará ako samotné technológie plastov a neustále sa rozširuje. Výhodami miešania polymérov sú predovšetkým lepšia spracovateľnosť, vysoká tepelná odolnosť a tiež obmedzenie tvorby trhlín vzniknutých napätím. Portfólio zmesí zahŕňa PC / ABS (polykarbonát / akrylonitril-butadién-styrén), PC / PBT (polykarbonát / polybutyléntereftalát), PPE / PS (polyfenyléter / polystyrén), PPE / PA (polyfenyléter / polyamid), PPE / PP (polyfenyléter / polypropylén), PC / polyester (polykarbonát / zmes polyesteru) a PEI / Silikón (polyetherimid / silikón).