Plasty a riešenie

Prehľad dodávaného materiálu Hi-tech plasty PPS

PPS (polyfenylensulfid) je vysoko výkonný, samozhášavý a semi-kryštalický plast odolný voči vysokým teplotám s vynikajúcimi chemickými vlastnosťami. PPS má nielen nízku nasiakavosť vody, ale aj dobrú rozmerovú stabilitu a tuhosť, príp. pevnosť. Tento materiál je k dispozícii v 3 rôznych prevedeniach: lineárny, sieťovaný a modifikovaný z hľadiska rázovej húževnatosti. Podľa potreby je možné PPS zušľachtiť sklenenými vláknami, uhlíkovými vláknami, minerálmi alebo ich kombináciami. Lineárny PPS má vyššiu pevnosť a ťažnosť ako zosieťovaný PPS. Teplotná odolnosť materiálu až do teploty 240°C umožňuje využitie v automobilovom i elektrikárskom priemysle. K nim patrí napríklad využitie v motorových priestoroch, systémoch zapaľovania a pri výrobe konektorov alebo ventilov. PPS patrí v neposlednom rade k materiálom využívaným na výrobu dielov pre lekársku techniku, resp. pre potreby domácnosti vďaka vynikajúcej priľnavosti k silikónu.