Plasty a riešenie

Prehľad dodávaného materiálu Hi-tech plasty TPI

TPI (termoplastický polyimid) je vysoko tvarovo a tepelne odolný termoplast, ktorý možno vďaka jeho modifikácii spracovávať v bežnom procese vstrekovania. Materiál spája vynikajúcu pevnosť taveniny s veľmi dobrými chemickými a mechanickými vlastnosťami. Ďalej TPI preukazuje svoju rozmerovú stabilitu aj pri extrémne vysokých teplotách. Na základe chemického zloženia je tento materiál inherentne samozhášavý. Vďaka svojmu vysoko kvalitnému spektru vlastností sa TPI využíva v leteckom a kozmickom priemysle, ako aj v automobilovom. Tento materiál je tiež vhodným kandidátom pri náhrade kovov.