Plasty a riešenie

Prehľad dodávaného materiálu Štandardné plasty ABS

Akrylonitril-butadién-styrén (ABS) je termopolymér zložený z troch rôznych monomérov akrylonitrilu, butadiénu a styrénu. Materiál patrí k amorfným termoplastom a je dobre vyvážený vzhľadom k tokovým, mechanickým a tepelným vlastnostiam. Veľmi dobré tokové vlastnosti umožňujú vyrábať tenkostenné diely s krátkymi dobami cyklu pri súčasne vysokých nárokoch na dizajn výrobku. ABS je k dispozícii v rôznych farbách, čo ho robí atraktívnym materiálom s požadovanou hĺbkou farieb a lesku. Okrem toho je tento materiál vhodný na pokovovanie (galvanizáciu).
ABS má uplatnenie hlavne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle, v oblasti elektrospotrebičov a spotrebných produktov. Používa sa na výrobu automobilových a elektronických dielov, motocyklových prílb, hračiek, skríň pre elektrické spotrebiče a výpočtovú techniku, okrajových pások v nábytkárskom priemysle alebo aj na výrobu vlákna pre 3D tlačiarne.