Plasty a riešenie

Prehľad dodávaného materiálu Štandardné plasty ASA

Akrylester Styrén Akrylonitril (ASA) je termopolymér s vlastnosťami podobnými ako ABS. Použitie špeciálnych kaučukov pri výrobe ASA umožňuje materiálu získať vynikajúcu odolnosť materiálu voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Tým sa zachováva vysoká rázová húževnatosť, ako aj vlastnosti farby a lesku aj pri dlhodobom pôsobení vonkajšieho prostredia pri použití vonku. Vďaka vysokej kvalite povrchu je možné v mnohých prípadoch vynechať nákladné lakovanie. ASA má veľmi dobrú chemickú odolnosť a využíva sa na aplikácie použitím vstrekovania. Tento materiál sa používa v stavebníctve, na výrobu elektrických spotrebičov napr. kávovarov a mikrovlnných rúr, na športové potreby alebo tiež na exteriérové časti automobilov.