Plasty a riešenie

Prehľad dodávaného materiálu Štandardné plasty PE

Polyetylén (PE) je semikryštalický termoplast, ktorý patrí do skupiny polyolefínov. Vyrába sa polymerizáciou etylénu. Ročná svetová produkcia tohto materiálu predstavuje približne 60 mil. ton. Molekulová štruktúra PE je ovplyvnená spôsobom jeho výroby. Základnými dvoma typmi (podľa tvaru molekúl) je lineárny PE, vysokohustotný polyetylén (high density polyethylene, HDPE) a rozvetvený, nízkohustotný polyetylén (low density polyethylen, LDPE). Okrem týchto typov sa často môžeme stretnúť aj s lineárnym nízkohustotným polyetylénom LLDPE, alebo strednohustotným polyetylénom (MDPE).

Polyetylén je tuhá látka, v tenkých vrstvách ohybná, elastická, takmer nepriehľadná. Na dotyk má voskový charakter. Vyznačuje sa vysokou húževnatosťou a ťažnosťou. PE je nepolárny plast, nenavlhavý, ktorý má výborné elektroizolačné a dielektrické vlastnosti. Je vysoko horľavý a značne citlivý na UV žiarenie. Vďaka jeho nízkym pevnostným vlastnostiam je nevhodný na konštrukčné aplikácie. Za bežných podmienok odoláva vode, polárnym rozpúšťadlám, kyselinám, zásadám a soliam.

Polyetylén je najrozšírenejším obalovým materiálom. Používa sa na výrobu izolačných plášťov káblov, fólií, tašiek, rôznych nádob a nádrží, viečok, kanistrov, prepraviek, potrubí a pod.