Plasty a riešenie

Prehľad dodávaného materiálu Štandardné plasty SAN

SAN (styrén-akrylonitril) je štandardný amorfný plast, ktorý patrí do skupiny styrenických polymérov. Termoplast má lesklý vysoko transparentný povrch a je známy pre svoje malé zmrštenie a vynikajúcu tekutosť. Pridaním skleného vlákna získame produkt s vysokou tuhosťou, ktorý sa používa napr. pre cievky v elektrotechnike. Okrem elektronického priemyslu má SAN vďaka svojej dobrej farbiteľnosti všestranné využitie vo výrobkoch pre domácnosť a detských hračkách.