Plasty a riešenie

Prehľad dodávaného materiálu Technické plasty

Sortiment technických plastov zahŕňa termoplasty polykarbonát (PC), polyamidy (PA) polybutyléntereftalát (PBT) a polyoxymetylén (POM).