Plasty a riešenie

Prehľad dodávaného materiálu Termoplastické elastoméry

Termoplastické elastoméry (TPE) sú polymérne materiály, ktoré spájajú vlastnosti elastoméru, resp. gumy (elasticita, ohybnosť) a spracovateľské vlastnosti termoplastu ( jednoduchšia spracovateľnosť, recyklovateľnosť). Sú to polyméry s dvojfázovou štruktúrou tvorenou vzájomne nemiešateľnými tvrdými a mäkkými zložkami. Ich hlavnou nevýhodou je obmedzené použitie pri vyšších teplotách. Používajú sa napríklad na výrobu tesnení, hadíc a hadičiek, membrán čerpadiel, izolácií drôtov a pod.