Plasty a riešenie

Prehľad dodávaného materiálu Technické plasty PBT

PBT (polybutyléntereftalát) je dôležitým termoplastom v oblasti technických plastov a je dostupný v mnohých rôznych modifikáciách – napr. ako zmes s PC, ASA alebo PET, príp. vystužený alebo s látkou spomaľujúcou horenie. Materiál sa vyznačuje dobrými mechanickými vlastnosťami, chemickou odolnosťou a rozmerovou stabilitou. Ak sa vyžaduje vynikajúca odolnosť proti plazivým prúdom, je čistý PBT ideálnym kandidátom na toto použitie. Táto skupina výrobkov spĺňa najvyššie nároky na spomalenie horenia pri malých hrúbkach stien. Z toho dôvodu nájde tento materiál využitie všade tam , kde sú kladené vysoké nároky na spomalenie horenia a tepelnú odolnosť. Patria medzi ne kryty na elektrotechniku, konektory vo vozidle a v motorovom priestore, ako aj diely v osvetľovacom priemysle. Vďaka širokému portfóliu produktov z PBT sa materiál uplatní aj v zdravotníctve a v domácnostiach, napr. rôzne kuchynské náradie.