vernier caliper with plastic gearwheels Prehľad dodávaného materiálu Technické plasty POM vernier caliper with plastic gearwheels